• Reklamacje - formularz reklamacyjny

Formularz reklamacyjny

 

Itech Paweł Kamiński

NIP: 6751654372

ul. Tarnowska 4

42-200 CzęstochowaSporządzono dnia: ….../….../…….…..

 

DANE KLIENTA 

Imię i Nazwisko reklamującego: ……………………………………………………..

Aktualny adres: …………….……………………………………………………………………………...

…………….………………………………………………………………………………

tel kontaktowy: …………………………………………………………………………..

adres e-mail: ……………………………………………………………………………..

 

DANE REKLAMOWANEGO TOWARU

Numer zamówienia: ……………………………………………………..

Data zakupu: ……………………………………………………..

Nazwa produktu: ……………………………………………………..

Rodzaj i numer zakupu: ……………………………………………………

 

DOKŁADNY OPIS NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ (OPIS WAD)

…………….………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………………

 

Data wykrycia wady: ……………………………

 

W jakich okolicznościach wykryto wadę:

  • podczas użytkowania
  • inne: …………….……………………………………………………………….